Breaking News

Monthly Archives: กันยายน 2021

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.มค ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบออนไลน์

30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม …

Read More »

ตลาดนัดวิชาการ สพม.มหาสารคาม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้วิถีใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึ …

Read More »

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง PISA

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม นำโดย นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อำนวยการ พ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ พ.ศ.2564 ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยา ทองบุญมา รองผ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว​ยกา …

Read More »

ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »