Breaking News

Daily Archives: 1 สิงหาคม 2020

โรงเรียนแกดำวิทยาคารนำโดย นายพิมพ์ ไชยสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนจาก “Supervisor Teams” ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแกดำวิทยาคารนำโดย นายพิ …

Read More »

โรงเรียนแกดำวิทยาคารร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร โดย นาย …

Read More »