Breaking News

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ดร. อธิการ สุขศรี โรงเรียนมหาชัยพิทยาค …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่บุญ

พุธที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นำโดย ดร.อธิการ …

Read More »

โรงเรียนประชาพัฒนาจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “รู้ตื่น รู้เบิกบาน”

โรงเรียนประชาพัฒนา นำโดย นายเหรียญชัย   ม่วงคลา ผู้อำนวยการโ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการเทศน์ระหว่างพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นำโดย ด …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดโครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ เพื่อพิชิตGATและTCAS64

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดโครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ เพื่ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต้อนรับ ดร.วีระเดช เชื้อนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง 

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต้อนรับ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารจัดอบรมโครงการป้องกันและลดปัญหาสารเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอล์

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารได้จัดอบ …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รับมอบแอลกอฮอล์จาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่20สิงหาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม นำโด …

Read More »