Breaking News

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

นายภาณุวัฒน์ สีชุม นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเดี่ยวแคน

ขอแสดงความยินดีกับนายภาณุวัฒน์  สีชุม ชั้นม.5 โรงเรียนนาเชือ …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เน …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่25-29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่ว …

Read More »

วงโยธวาทิตโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองแหน

นายทรงศักดิ์  ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นำ …

Read More »

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ต้อนรับ ดร.ประสิทธิ ชาญศิริ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร …

Read More »