Breaking News

การมีส่วนร่วม

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว …

Read More »

พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้ …

Read More »

ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2565

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายสุริยา ทองบุญม …

Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว …

Read More »