Breaking News

การมีส่วนร่วม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.มค ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบออนไลน์

30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม …

Read More »

ตลาดนัดวิชาการ สพม.มหาสารคาม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้วิถีใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ พ.ศ.2564 ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยา ทองบุญมา รองผ …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว​ยกา …

Read More »

ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

ประชุมการจัดสรรเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ …

Read More »

สพม.มค ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ฯโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »