Breaking News

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท่านวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ 64″

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศ …

Read More »

โรงเรียนประชาพัฒนา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนประชาพัฒนา โดย นายเหรียญชัย   ม่วงคลา  ผู้อำนวยการโร …

Read More »

การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนประชาพัฒนา โดย นายเหรียญชัย   ม่วงคลา ผู้อำนวยการโรง …

Read More »