Breaking News

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท่านวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ 64″

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศ …

Read More »

โรงเรียนประชาพัฒนา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนประชาพัฒนา โดย นายเหรียญชัย   ม่วงคลา  ผู้อำนวยการโร …

Read More »

การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนประชาพัฒนา โดย นายเหรียญชัย   ม่วงคลา ผู้อำนวยการโรง …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท่านสวาท ฦาชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ 64

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศ …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาเ …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณท่านสวาท ฦาชา ผอ.สพม.เขต 26 ท่านวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.เขตฯ ท่านนวพรรดิ์ นามพุทธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต26 และคณะฯ

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณท่านสวาท ฦาชา ผอ.สพม.เขต 26 ท่ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่านวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา

วันที่ 26 มกราคม 2564 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณท่าน …

Read More »