Breaking News

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2564

5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2564

28 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2564

21 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม …

Read More »

ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ครั้งที่ 10/2564

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การ …

Read More »