Breaking News

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

การนิเทศ ติดตามโครงงาน “ปณิธานความดี ทำความดี เริ่มได้ที่ใจเรา”ของโรงเรียน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การ …

Read More »

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายทองสุข มาตย์คำมี รอง ผอ.สพม.26 รัก …

Read More »