Breaking News

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

สพม.มค ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการ …

Read More »

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 ของ สพท. ผ่านระบบ Zoom

6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2564

5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม …

Read More »

ประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564

28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงา …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2564

28 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม …

Read More »

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

25 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ผู้อำนวยกา …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564

23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำ …

Read More »