Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยก …

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยก …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 22/2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศ …

Read More »

พิธีเปิดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขต …

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยก …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุริยา​ ทองบุญมา​ ร …

Read More »

ประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยกา …

Read More »