Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้ารับทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

22 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงา …

Read More »

ประชุมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงา …

Read More »

ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมหาวิชานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเ …

Read More »

ลงพื้นที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาผู้ปกครองที่ขอจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว พร้อมตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของสถานที่บ้านพักอาศัยของนักเรียน

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา …

Read More »

ลงพื้นที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

7 เมษายน 2564 นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ …

Read More »

ร่วมต้อนรับคณะติดตามนโยบายการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม. …

Read More »

สพม.มค ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ …

Read More »