Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาวิทยานุกูล ครั้งที่ 3/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนมหาวิทยานุกูล กับสโมสรฟุตบอลมหาสารคาม สามใบเถา เอฟซี กับสโมสรฟุตซอลเซสส์ มหาสารคาม

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวย …

Read More »

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนว …

Read More »

ประชุมการตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2564 โรงเรียนชื่นชมวิทยาคาร

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู …

Read More »

ประชุมชี้แจงนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจงนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื …

Read More »

สพม.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวย …

Read More »

ผอ.สพม.มหาสารคาม ร่วมพิธีลงนาม (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ โรงเรียนผดุงนารี

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสวาท ฦาชา …

Read More »

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวย …

Read More »