Breaking News

top

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Read More »

ผลการประกวดคลิปวีดีโอโครงการกิจกรรมรณรงค์ฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/drive/folders/1fkOFxT7lNndteuPHz9Ts …

Read More »