Breaking News

siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาเชือกและเทศบาลตำบลนาเชือก ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาเชือกและเทศ …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเม …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันCovid-19

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เตรียมต้อนรับการเปิดภาคเรียน ตามมา …

Read More »