Breaking News

siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดโครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ เพื่อพิชิตGATและTCAS64

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดโครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ เพื่ …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รับมอบแอลกอฮอล์จาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่20สิงหาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม นำโด …

Read More »

กิจกรรมสานฝันฉันท์พี่น้องและโครงการพัฒนาภาวะผู้นำโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำและสร้าง …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นำโดยดร.ปราณี รัตนธรรมผู้อำนวยการโ …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดโครงก …

Read More »

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับสภ.นาเชือกและหน่วยงานในอำเภอนาเชือกจัดประชุมเรื่องการจราจรและการรับ-ส่งนักเรียน

เมื่อวันที่20กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับสภ …

Read More »