Breaking News

ratinanrangsana

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรับการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนประจำปี 2563

วันที่ 5 สิงหาคม กิจกรรมในเครื่องแบบยุวกาชาดโรงเรียนมหาชัยพิ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารอบรมเชิงปฏิบัติการนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน

ในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 1-2  สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาค …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดขุนพรหมดำริ จ. มหาสารคาม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร. อธิการ สุ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563  โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารได้จ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารนำการแสดงดนตรีไทยร่วมงานวันบูรพาจารย์ วัดกุญชรวนาราม บ้านหนองเขื่อนช้าง

วันจันทร์ที่ 13  กรกฎาคม 2563  โรงเรียนมหาชัยพิทยา …

Read More »