Breaking News

ratinanrangsana

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค2 ร่วมกับโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารบรรยายจิตอาสาผ่านแอพพลิเคชัน

จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 เข้าบรรยาย …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการจิตอาสา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒธรรมสิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 24-25  ตุลาคม 2563  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ดร. อธิการ สุขศรี โรงเรียนมหาชัยพิทยาค …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่บุญ

พุธที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นำโดย ดร.อธิการ …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการเทศน์ระหว่างพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร นำโดย ด …

Read More »

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารจัดอบรมโครงการป้องกันและลดปัญหาสารเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอล์

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารได้จัดอบ …

Read More »