Breaking News

nning2564

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพชุุมชน ปี2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Read More »