Breaking News

Muay_tassanee

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณท่านสวาท ฦาชา ผอ.สพม.เขต 26 ท่านวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.เขตฯ ท่านนวพรรดิ์ นามพุทธา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต26 และคณะฯ

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณท่านสวาท ฦาชา ผอ.สพม.เขต 26 ท่ …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม นำโดย นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อำนวยการ พ …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนกู่ทองพิยาคม นำโดย นายชัดชกร  พิกุลทอง  ผู้อำนวยการโ …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันศุกร์ ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม …

Read More »