Breaking News

Muay_tassanee

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันศุกร์ ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓โรงเรียนกู่ทองพิทยา …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและระงับไฟป่า

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ท …

Read More »

โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เนื่องจากในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป …

Read More »