Breaking News

kuntinun

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั …

Read More »

ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บ …

Read More »

ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ประจำปี 2564 (รอง ผอ.สถานศึกษา) สพม.มค

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง ต …

Read More »

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สพป.หนองคาย เขต 1

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจ …

Read More »