Breaking News

krujewery

โรงเรียนกันทรวิชัยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.ไพทูล พรมมากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน …

Read More »

โรงเรียนกันทรวิชัยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดร.ไพทูล พรมมากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน …

Read More »

โรงเรียนกันทรวิชัย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกันทรวิชัย ได้จัดพิธีลงนามถวา …

Read More »

โรงเรียนกันทรวิชัยร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดร.ไพทูล พรมมากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน …

Read More »

โรงเรียนกันทรวิชัยรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.ไพทูล พรมมากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน …

Read More »

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโคกพระ เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกันทรวิชัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอ …

Read More »