Breaking News

ketwimon

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารได้รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จากตัวแทนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารได้รับมอบแอลก …

Read More »

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ได้จัดกิจกร …

Read More »

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ร่วมกับศึกษาธิการภาค 12 จัดโครงการวิจัยพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ร่วมกับส …

Read More »

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประชุมผู้ปกค …

Read More »