Breaking News

EarnzyClash

วงโยธวาทิตโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองแหน

นายทรงศักดิ์  ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นำ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

นายทรงศักดิ์  ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายธรรม์  …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต้อนรับ ดร.วีระเดช เชื้อนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง 

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต้อนรับ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ได้รับการตรวจเยี่ยม นักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ได้รับก …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดก …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต้อนรับท่านชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต้อนรั …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ รั …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ได้จั …

Read More »

นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอกุดรัง ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2563  จากศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต้อ …

Read More »