Breaking News

EarnzyClash

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท่านสวาท ฦาชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ 64

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่านวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา

วันที่ 26 มกราคม 2564 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณท่าน …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ท่านวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา และคณะในโอกาสนิเทศติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ฯ

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต …

Read More »

วงโยธวาทิตโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองแหน

นายทรงศักดิ์  ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นำ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

นายทรงศักดิ์  ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายธรรม์  …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต้อนรับ ดร.วีระเดช เชื้อนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง 

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ต้อนรับ …

Read More »

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ได้รับการตรวจเยี่ยม นักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ได้รับก …

Read More »