Breaking News

การประชุมคณะกรรมการ รับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  นายสวาท ฦาชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามหาสารคาม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ รับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามหาสารคาม, นางวราลักษณ์ บุษบง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.มหาสารคาม, นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล ผอ.รร.บรบือ, นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ  ผอ.รร.โกสุมวิทยาสรรค์, นายศุภชัย วันนิตย์ ผอ.กศน.อ.เมืองมหาสารคาม และผู้แทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมประชุมพิจารณา แผนการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.มค และข้อมูลประกอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น