Breaking News

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเจริญราชเดช (สหวิทยาเขต 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 1/2564

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุริยา ทองบุญมา รอง ผอ.สพม.26 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.26 นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.26 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเจริญราชเดช (สหวิทยาเขต 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น