Breaking News

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 1/2564

29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.26 นางวราลักษณ์ บุษบง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้แก่ นายแสวง สำราญดี ปลัด อบจ.มหาสารคาม , นายศุภชัย วันนิตย์ ผอ.กศน. อ.เมืองมหาสารคามเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนสังกัด ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น