Breaking News

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เข้าร่วม

เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้ส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น