Breaking News

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.26 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น