Breaking News

สพม.26 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2563

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้

 โครงการพระราชดำริ : โครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสัน อันเนื่องจากพระราชดำริ

 เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ
– สรุปสถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ (รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 22 เมษายน 2563)

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมจัดกิจกรรมต้านภัย COVID-19

– สรุปประเด็นข่าว ในรอบสัปดาห์

 แจ้งข้อราชการ
– การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2542 (แบบ 1 ข, แบบ 2 ข)

– ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0, ร, มส

– โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

– โครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น