Breaking News

โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเข้าร่วมโครงการจิตอาสา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒธรรมสิ่งแวดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 24-25  ตุลาคม 2563  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ดร.อธิการ  สุขศรี ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒธรรมสิ่งแวงดล้อม บ้าน วัด โรงเรียน โดยเข้าร่วมงานบุญกฐินสามัคคี ด้วยการเป็นจิตอาสา แห่กฐิน และร่วมบรรเลงดนตรีไทย Iณ วัดกุญชรวราราม บ้านหนองเขื่อนช้าง และ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช จังหวัดมหาสารคาม

About ratinanrangsana

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น