Breaking News

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2563ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของอำเภอนาเชือก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

About siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น