Breaking News

ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย จากรายการ “พุธเช้า… ข่าว สพฐ.”

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นำโดย ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2563 (วันที่ 21 ตุลาคม 2563)
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้
▶️ โครงการพระราชดำริ: ตอน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน
▶️ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ
– เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ
– สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– การจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
▶️ แจ้งข้อราชการ
– กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง : สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กับมาตรการป้องกัน โควิด-19 รอบใหม่
– กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการโรงเรียนสุจริต ภาคเหนือ
– การประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5                                  – งานอบรม Digital Classroom หลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี”

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น