Breaking News

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (Coding for Teacher : C4T)

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น (Coding for Teacher : C4T)” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี โดยมี นายสุริยา ทองบุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธาน ณ โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น