Breaking News

กิจกรรมสานฝันฉันท์พี่น้องและโครงการพัฒนาภาวะผู้นำโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำและสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องที่เคยเรียนในรั้ว นพ.มาให้ความรู้แนะแนวทางในการศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าเป็นอย่างดี

About siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น