Breaking News

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม : โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายทองสุข มาตย์คำมี รอง ผอ.สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 ได้เป็นประธานใน โดย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 75 คน ประกอบด้วย นิสิตในโครงการและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม, วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม, วิทยาลัยการอาขีพพยัคฆภูมิพิสัย และวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามนิสิตในโครงการ พัฒนา และ สร้างเครือข่ายนิสิตในการประกอบคุณงามทำความดี และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องต่อไป โดยได้มีการจัดตั้งองค์กรนิสิตโครงเด็กดีมีที่เรียนเป็นของ สพม.26 ในการขับเคลื่อนโครงการเด็กดีมีที่เรียนต่อไป

About kannika siriluang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น