Breaking News

การออกเยี่ยมบ้าน ติดตามการคัดกรองนักเรียนยาก

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์  บุษบง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่จริง เพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จำนวน 3 ราย

About kannika siriluang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น