Breaking News

โรงเรียนโนนราษีวิทยา นำ นศท.เข้าร่วมอบรม หลักสูตร นศท.จราจร ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโนนราษีวิทยา นำ นศท.ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรม หลักสูตร นศท.จราจร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวาปีปทุม

   

   

About siriwanjakram

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น