Breaking News

การติดตาม ตรวจสอบการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.1)

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนและเอกสารหลักฐานการศึกษา โดยมี นางวราลักษณ์  บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นประธานในการออกไปติดตาม ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) กรณีโรงเรียนได้พิมพ์ข้อมูลผิดพลาด ณ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About kannika siriluang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น