Breaking News

สพม.26 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมี ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียน จำนวน 35 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น