Breaking News

โรงเรียนประชาพัฒนา จัดกิจกรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าเข้าพรรษา-ตลอดชีวิต “คนหัวใจเพชร”

โรงเรียนประชาพัฒนา ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ ท่านพระครูญาณโพธารักษ์ ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม  ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ “โครงการ งดเหล้า เข้าพรรษา โพธิสัตว์น้อย” ของพ่อครู แม่ครู และลูกๆ นักเรียน โรงเรียนประชาพัฒนา ซึ่งนำโดย นายเหรียญชัย   ม่วงคลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา นางรุ่งนภา   ภวภูตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา คณะคุณครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนประชาพัฒนา  เมื่อวันอังคาร ที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓

 

 

About Sangad

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น