Breaking News

การออกเยี่ยมบ้านติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์  บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นประธาน ในการออกติดตาม  ตรวจเยี่ยม   สภาพความเป็นอยู่จริง เพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต 26 จำนวน 3 ราย

About kannika siriluang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น