Breaking News

สพม.26 ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผุู้เข้าร่วมประชุมคือผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 17 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

 

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น