Breaking News

การออกเยี่ยมบ้านติดตามข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย คณะทำงานออกติดตามโครงการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นางวราลักษณ์  บุษบง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นประธานในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สภาพความเป็นอยู่จริง เพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 4 ราย

About kannika siriluang

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น