Breaking News

โรงเรียนประชาพัฒนา ให้บริการชุมชนใช้สถานที่”โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ”

โรงเรียนประชาพัฒนาให้บริการชุมชนใช้สถานที่ “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ”ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน่ายงานมาร่วมโครงการฯ๓หน่ายงานคืออบต.ประชาพัฒนา,อบต.โพธิ์ชัย,และอบต.หัวเรือ ระหว่างวันที๒๐-๑๒กรกฎาคม ๒๕๖๓              

About Sangad

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น