Breaking News

สพม.26 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.26 โดยมี นายทองสุข มาตย์คำมี รองผอ.สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผอ.สพม.26 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม แนะนำบุคลากรใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึกสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น