Breaking News

สพม.26 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ“พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง มาตรฐานและตัวชี้วัด พ.ศ.2560) โดยใช้วิจัยเป็นฐาน”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายทองสุข มาตย์คำมี รองผอ.สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผอ.สพม.26 และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง มาตรฐานและตัวชี้วัด พ.ศ.2560) โดยใช้วิจัยเป็นฐาน” ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

About jim

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น