Breaking News

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับสภ.นาเชือกและหน่วยงานในอำเภอนาเชือกจัดประชุมเรื่องการจราจรและการรับ-ส่งนักเรียน

เมื่อวันที่20กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมกับสภ.นาเชือกและหน่วยงานในอำเภอนาเชือกจัดประชุมเรื่องความปลอดภัยด้านการจราจรและการจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน ซึ้งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

About siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น