Breaking News

โรงเรียนมหาวิชานุกูล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนมหาวิชานุกูลได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ทั้งนี้พิธีการได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

About นนทะการณ์ พิศสุวรรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น