Breaking News

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดรายการส่งเสริมทักษะด้านสื่อสารมวลชน

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านสื่อสารมวลชน การใช้ภาษาและกล้าแสดงออก ผ่านทางรายการเที่ยงทันข่าว ในช่วงเวลาพักกลางวัน  และรายการMeet day ในช่วงหลังเลิกเรียน โดยสื่อสารข่าวสารสาระ ความรู้ผ่านทางออนไลน์ ในFacebook:โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

About siriporn walmoontri

ศิริภร วาลมูลตรี ผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น