Breaking News

โรงเรียนโนนราษีวิทยา ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโนนราษีวิทยา นำโดยนายธิติวัฒน์  พิไลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยา   ได้ชี้แจ้งนโยบาย และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อให้ผู้ปกครองและโรงเรียน    มีแนวทางในการปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

     

         

 

About siriwanjakram

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น